Güncel

Piyasadan haberler

COSMO… Bağlı ortaklık, Enerji Ofisi Akaryakıt Paz. ve Dağ. A.Ş ile yürütülen olası ortaklık ve işbirliği görüşmeleri kapsamında Almanya’da yerleşik Slone Consulting GmbH şirketi yetkililerine, sahada yapılan bilgilendirme ve sunumun neticesinde, araç filosunun değerleme yapılmasına, konusunda yetkili olan Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. şirketine yaptırılmasına karar verilmiştir.

 ESCOM… Erken aşama Türk teknoloji girişimlerinin global pazarlara açılması ve ölçeklenmesi konusunda yatırım gerçekleştiren, bugün itibariyle yedi teknoloji girişimine yatırım gerçekleştiren ‘’Geometry Venture Development” markasıyla faaliyet gösteren Geometri Melek Yatırımcılık Danışmanlığı Anonim Şirketi’ne %1,6 hisse karşılığında $12.000 tutarında yatırım yapılmasına karar verildi. İlk olarak 2020 yılında $10.000 yatırım yapılan şirketteki pay %3,2 olmuştur.

ETILR… İçecek üretimi ve dağıtımı yapan Cocacola Satış ve Dağıtım A.Ş. ile şirket Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında müzakereleri yapılan tüm şubelerde satılacak Cocacola ürünleri üzerinden ek indirim ve yansıtma geliri sağlayan Bayilik Bölgesi Direkt Satış Sözleşmesi üzerinde anlaşmaya varılarak, geriye dönük 02.08.2021 tarihinden başlayacak şekilde imzalanmıştır.

GUBRF… Bilecik İli, Söğüt İlçesi sınırları içerisinde 82050 nolu maden işletme ruhsatı dâhilinde yer alan Söğüt Altın Madeni Projesi’nin gerçekleştirilebilmesi için, GÜBRETAŞ Maden Yatırımları A.Ş. , projenin ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) sürecini 25.02.2021 tarihi itibari ile başlatmış olup söz konusu başvuru aynı tarihli KAP açıklaması ile duyurulmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği, kamu kurum ve kuruşlarından oluşan inceleme değerlendirme komisyonunun proje ile ilgili son değerlendirmelerinin alınabilmesi için hazırlanmış olan Söğüt Altın Madeni Kapasite Artışı ÇED Raporu 10.09.2021 tarihi itibari ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuştur. Devam eden süreçte Nihai ÇED Raporunun sunulması ve ÇED Olumlu Kararının alınması işlemleri yürütülecektir. Ayrıca proje ile ilgili olarak 1. Faz tesis ekipmanları ile madencilik faaliyetlerinde kullanılacak maden makineleri, 2022 yılı başından itibaren proje sahasına gelmeye başlayacaktır.

HDFGS… Şirketin 10.09.2021 tarih ve 24 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirket iştiraklerinden Icrypex Bilişim A.Ş.’nin bugün akdedilen genel kurul toplantısında 5.000.000.-TL olan ödenmiş sermayesinin 50.000.000.-TL’na çıkarılmasına, artırılan 45.000.000.-TL’nin ortaklar tarafından nakden karşılanmasına karar verilmiştir. Şirketin sahip olduğu paylara tekabül eden 4.500.000.-TL yeni pay alma haklarının kullanılmasına ve sermaye artırımına paylar oranında iştirak edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 ITTFH… Bağlı Ortaklık Selet Entegre Et ve Süt Ür.San.Tic.A.Ş. mülkiyetindeki; Tatlıcak Mahallesi, 5759 Ada, 106 Parsel, Karatay/Konya adresinde bulunan ve Burganbank ile 27.05.2019 tarihinde düzenlenmiş 9.340.000 TL(Dokuz milyon üç yüz kırk bin Türk Lirası) kredi ana para borcuna ilişkin vefa sözleşmesine konu arsanın, Saraç Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne (Alıcı) KDV Dahil 12.070.000 TL (On iki milyon yetmiş bin Türk Lirası) bedelle satışına ilişkin olarak taraflar arasında 10.09.2021 (Bugün) tarihinde “Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi” düzenlenmiştir. Sözleşme gereği, satış bedeline mahsuben 1.000.000 TL (Bir milyon Türk Lirası) “Kaparo” bugün itibariyle tahsil edilmiş olup; bakiye 11.070.000 TL (On bir milyon yetmiş bin Türk Lirası) taşınmazın tapusunun alıcıya devri esnasında nakden tahsil edilecektir. Tapu devrinin 2021 Eylül ayı içerisinde tamamlanması öngörülmekte olup; satış geliri, taşınmaza konu vefa kredisinin kapatılmasında kullanılacaktır.

LOGO… Şirketin, sermayesinin tamamına sahip olunan iştirak Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş. ve Logo Kobi Dijital Hizmetler Anonim Şirketi ile devralma yolu ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) uyarınca gereken bilgi ve belgelerle birlikte, 10/09/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.

METUR… Şirketin Muğla ili Bodrum İlçesinde gerçekleştirmeyi planladığı konut projesinin ve ileride gündeme gelebilecek diğer gayrimenkul projelerinin inşaatı için F tipi müteahhitlik belgesi sahibi Gündemir İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin (Gündemir İnşaat) tamamının 275.000 TL bedelle satın alınması için bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu şirketin satın alınması ve değeri söz konusu müteahhitlik belgesi nedeniyle olup, Gündemir İnşaat’ın materyal seviyede başkaca bir varlığı veya yükümlülüğü bulunmamaktadır.

METUR… Yönetim Kurulunun, 09.09.2021 tarihinde kamuya açıklanan; kayıtlı sermaye tavanının 60.000.000 TL’den 270.000.000 TL’ye yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6’ncı maddesinin tadil edilmesi kararı uyarınca, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuştur.

RTALB… Bağlı ortaklık A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji A.Ş.nin %10 oranında iştirak ettiği Genz Biyo Teknoloji A.Ş.den edinilen bilgiye göre şirketin Genz Biyo’nun yürüttüğü Covid-19 Antikor Tayini İçin Opto Akışkan Yöntem ile Çalışan Bir Bakım Noktası Testi (Point-Of-Care Test) Cihazının Geliştirilmesi adlı projesinde PoC cihazının araştırma geliştirme faaliyetleri bakımından son aşama olan müşteri revizyonu aşamasına geçilmiş olup henüz T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınmamıştır. Bu hususta bir gelişme olduğu takdirde paydaşlara ayrıca duyurulacaktır.

SELVA, ITTFH… Şirket mülkiyetindeki, Konya İli Beyşehir İlçesi Hamidiye Mahallesi 486 Ada 38 parselde kayıtlı 12.852 mt2 yüzölçümüne sahip arsa üzerinde bulunan yem fabrikasının, Saraç Tarım Ürünleri San.ve Tic. Ltd. Şti.’ne (Alıcı) KDV dahil 12.980.000 TL (On iki milyon dokuz yüz seksen bin Türk Lirası) bedelle satışına ilişkin olarak taraflar arasında 10.09.2021 (Bugün) tarihinde “Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi” düzenlenmiştir. Sözleşme gereği, satış bedeline mahsuben 1.000.000 TL (Bir milyon Türk Lirası) “Kaparo” bugün itibariyle tahsil edilmiş olup; bakiye 11.980.000 TL (On bir milyon dokuz yüz seksen bin Türk Lirası) taşınmazın tapusunun alıcıya devri esnasında nakden tahsil edilecektir. Tapu devrinin 2021 Eylül ayı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.

TRGYO… Yönetim Kurulunun 06.09.2021 tarih ve 2021/23 sayılı toplantısında; -T. Halk Bankası A.Ş. ‘den 750.000.000 TL tutarında orta vadeli işletme kredisi kullanımına ve, -Kredinin teminatını oluşturmak üzere Şirketin maliki bulunduğu İstanbul İli, Şişli ilçesi, Mecidiyeköy Mahallesi 2011 Ada, 7 Parsel ‘de kain Torun Tower isimli taşınmazın üzerinde T. Halk Bankası A.Ş. lehine 2.dereceden 2.000.000.000 TL ipotek tesis edilmesine, karar verilmiştir. Bahse konu ipotek işlemi 09.09.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

TRILC… Dünya Sağlık Örgütü Temel İhtiyaçlar listesinde yer alan , ilk ve ileri evredeki clostridium difficile enfeksiyonu İçin ilk seçilen antibiyotik tedavi ürünü olan nitroimidazol İçin ; Turkfleks %5 Metronidazol I.V. İnfüzyonluk Çözelti ürün İçin T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumundan imal ruhsatı İçin hak kazanılmış olup ruhsatlandırma işlemleri tamamlanmıştır . İlacın geri ödeme listesinde belirlenmiş olan satış fiyatı 8,78 TL dir. Ürün İhracat ürünleri arasında yer almakta olup Devlet Malzeme Ofisi ihale ürünüdür.

TUCLK… Gelişen teknolojiyi yakalamak ve kapasiteyi arttırmak gayesiyle sektörde gelecek vadeden elektrikli araç bataryaları, yapı parçaları üretiminde kullanılmak üzere 3.200 ton yüksek basınçlı enjeksiyon presi sipariş sözleşmesini 10.09.2021 tarihinde Alman Oscar Frech firmasıyla imzalamış bulunmaktayız. Söz konusu siparişlerin tahmini teslimat tarihi Eylül 2022 olup Sancaktepe’de bulunan merkez fabrikaya kurulması planlanmaktadır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu